Dé specialist in normen en testers

Telefoon0183 – 60 05 20
Vakkundig meten = zeker weten

Vragen?

Heeft u vragen, suggesties of opmerkingen?

Laat het ons weten en neem contact met ons op.

Direct bellen kan natuurlijk ook.

Personen volgens NEN 3140

De NEN 3140 kent een aantal personen die allen bepaalde bevoegdheden en verantwoordelijkheden kennen.

.

Installatieverantwoordelijke

NEN3140=2011__IVEen installatieverantwoordelijke (IV) is een elektrotechnisch deskundig persoon die door of namens de werkgever schriftelijk is aangewezen om de veiligheid van de elektrotechnische installatie en alles wat daarop is aangesloten te beheren en te bewaken. De IV is ook verantwoordelijk voor de veiligheid van machines, processen en elektrische arbeidsmiddelen.
.
De IV staat direct onder de werkgever en heeft ook een aansturende functie. Hij/zij stelt voorwaarden voor het uitvoeren van werkzaamheden door eigen personeel en/of derden en controleert dit ook.
De taken en bevoegdheden van de installatieverantwoordelijke zijn beschreven in de NEN 3140, die onderdeel uitmaakt van de NEN-EN 50110. Dat wil zeggen dat er veel zaken die in de NEN 3140 zijn beschreven ook internationaal gelden en dat is weer van belang voor bijvoorbeeld technici die ook over onze landsgrenzen werken.
.
De installatieverantwoordelijke is een belangrijk persoon in de elektrotechnische veiligheidsketen. Vaak is een installatieverantwoordelijke in de praktijk een projectleider, chef ETD, veiligheidskundige, etc. Hij/zij heeft voldoende praktijkervaring met elektrische installaties, machines en processen en heeft minimaal een middelbaar opleidingsniveau: WEB-niveau 4.

Werkverantwoordelijke

NEN3140=2011__WVEen werkverantwoordelijke (WV) is een elektrotechnisch deskundig persoon die door of namens de werkgever schriftelijk is aangewezen voor het toezicht op het veilig uitvoeren van elektrotechnische (bedienings)werkzaamheden aan elektrische installaties. Daar onder vallen ook het gebruik van de technische installaties in/van machines, processen elektrische arbeidsmiddelen.
.
Ook de voorbereidingen en het eventueel verstrekken van werkvergunningen vallen onder de taken van een WV. De installatieverantwoordelijke is meer verantwoordelijk voor de veiligheid van detechniek, de werkverantwoordelijke let meer op de menselijke veiligheid en controleert dit ook.
.
De taken en bevoegdheden van de werkverantwoordelijke zijn beschreven in de NEN 3140, die onderdeel uitmaakt van de NEN-EN 50110. Dat wil zeggen dat er veel zaken die in de NEN 3140 zijn beschreven ook internationaal gelden en dat is weer van belang voor bijvoorbeeld technici die ook over onze landsgrenzen werken.
De werkverantwoordelijke is een belangrijk persoon in de elektrotechnische veiligheidsketen. Er kunnen op een project meerdere werkverantwoordelijken aanwezig zijn waarbij dan vaak de installatieverantwoordelijke een coördinerende rol heeft, Vaak is een werk verantwoordelijke in de praktijk een projectleider, chef ETD, veiligheidskundige, etc. Hij/zij heeft voldoende praktijkervaring met elektrische installaties, machines en processen en heeft minimaal een middelbaar opleidingsniveau: WEB-niveau 4.

Vakbekwaam persoon

NEN3140=2011__VPEen vakbekwaam persoon (VP) is een elektrotechnisch deskundig persoon die door of namens de werkgever schriftelijk is aangewezen voor het uitvoeren van werkzaamheden aan de elektrotechnische installatie en alles wat daarop is aangesloten. De VP kan een algemene aanwijzing hebben, maar het kan ook zijn dat deze uitsluitend voor bepaalde werkzaamheden is aangewezen.
.
De VP staat direct onder de installatieverantwoordelijke en werkverantwoordelijke en kan op zijn beurt wel voldoende onderrichte personen (VOP) en leken aansturen.
De taken en bevoegdheden van de vakbekwaam persoon zijn beschreven in de NEN 3140, die onderdeel uitmaakt van de NEN-EN 50110. Dat wil zeggen dat er veel zaken die in de NEN 3140 zijn beschreven ook internationaal gelden en dat is weer van belang voor bijvoorbeeld technici die ook over onze landsgrenzen werken.
.
De vakbekwaam persoon is in de praktijk vaak een (zelfstandig werkende) monteur, servicetechneut, operator, inspecteur van elektrische installaties en machines, etc. Hij/zij heeft voldoende praktijkervaring met elektrische installaties, machines en processen en heeft minimaal een lager opleidingsniveau: WEB-niveau 2.

Voldoende onderricht persoon

NEN3140=2011__VOPEen voldoende onderricht persoon (VOP) is een persoon die (nog) niet elektrotechnisch deskundig is of (nog) te weinig praktijkervaring heeft. Een VOP wordt door of namens de werkgever schriftelijk aangewezen voor het uitvoeren van eenvoudige werkzaamheden aan de elektrotechnische installatie en alles wat daarop is aangesloten of voor het uitvoeren van bedieningswerkzaamheden. De VOP kan een algemene aanwijzing hebben, maar het kan ook zijn dat deze uitsluitend voor bepaalde werkzaamheden is aangewezen.
.
De VOP staat direct onder de installatieverantwoordelijke en werkverantwoordelijke maar kan ook onder toezicht staan van een vakbekwaam persoon. Al deze personen mogen een VOP een veiligheidsopdracht geven.
.
De taken en bevoegdheden van de voldoende onderricht persoon zijn beschreven in de NEN 3140, die onderdeel uitmaakt van de NEN-EN 50110. Dat wil zeggen dat er veel zaken die in de NEN 3140 zijn beschreven ook internationaal gelden en dat is weer van belang voor bijvoorbeeld technici die ook over onze landsgrenzen werken.
.
De voldoende onderricht persoon is in de praktijk vaak een leerling-monteur, hulpmonteur, mechanisch opgeleid persoon, operator, inspecteur van elektrische arbeidsmiddelen, etc. Het is dus een zeer brede doelgroep. Hij/zij heeft voldoende praktijkervaring met elektrische installaties, machines en processen en heeft geen technische vakopleiding genoten of een lager opleidingsniveau: WEB-niveau 1.

Leek

NEN3140=2011__LeekEen leek is een persoon die niet elektrotechnisch deskundig is en geen (elektro)technische opleiding heeft genoten. Een leek behoeft niet door of namens de werkgever schriftelijk te zijn aangewezen want als leek wordt je geboren. Leken zijn wel ouder dan 18 jaar want onder deze leeftijd ben je een jeugdige.
.
Leken mogen uitsluitend eenvoudige werkzaamheden aan de elektrotechnische installatie en alles wat daarop is aangesloten verrichten als deze door een elektrotechnisch deskundig persoon is velig gesteld. Meestal voeren leken bedieningswerkzaamheden uit zonder direct elektrisch gevaar.
.
De leek staat direct onder de installatieverantwoordelijke en werkverantwoordelijke maar kan ook onder toezicht staan van een vakbekwaam persoon. Al deze personen mogen een leek een veiligheidsopdracht geven.
De taken en bevoegdheden van de leek zijn beperkt en beschreven in de NEN 3140, die onderdeel uitmaakt van de NEN-EN 50110. Dat wil zeggen dat er veel zaken die in de NEN 3140 zijn beschreven ook internationaal gelden en dat is weer van belang voor bijvoorbeeld technici die ook over onze landsgrenzen werken.
.
De leek is in de praktijk vaak een niet opgeleid persoon en wordt “niet gehinderd door kennis een ervaring”. Een leek mag nooit enige verantwoording voor elektrische veiligheid krijgen.

Jeugdige

NEN3140=2011__JeigdigeEen jeugdige is jonger dan 18 jaar is mag volgens de Arboregelgeving geen risicovolle taken en bevoegd krigen toebedeeld.
.
Jeugdigen mogen uitsluitend (eenvoudige) werkzaamheden aan de elektrotechnische arbeidsmiddelen en -installaties verrichten als ze onder toezicht staan van ten minste een voldoende onderricht persoon.