NEN 3140 Installatie- en Werkverantwoordelijke

Een installatieverantwoordelijke en een werkverantwoordelijke zijn zeer belangrijke personen binnen de NEN 3140. Zij functioneren op her hoogste niveau en bepalen vaak het beleid in verband met de veiligheid en inspectie van een elektrische installatie en het uitvoeren van de werkzaamheden. De werkgever blijft eindverantwoordelijk.

Deze cursus is een aanvulling op een eerdere NEN 3140 cursus.

Als u een bedrijfsinterne cursus bij u op de zaak of een andere locatie wenst maken wij daarvoor natuurlijk graag een passende offerte. U kunt daarvoor ons contactformulier invullen of ons even bellen.

Onderstaande tabs geven u de nodige informatie:

Inleiding

De Arbowet heeft algemene bepalingen voor de veiligheid van personen, alsmede voor hun gezondheid en welzijn. Het Arbobesluit kent enkele algemene bepalingen rond elektrische veiligheid en ook voor de inspectie van arbeidsmiddelen.
.
De Arbocatalogus zal verwijzen naar de NEN 3140.
De NEN 3140 wordt door Inspectie SZW (Arbeidsinspectie), bedrijven, instellingen, verzekeringsmaatschappijen en wetgever als bindend beschouwd.
.
De NEN 3140 is al lang geen puur Nederlandse norm meer omdat ook de bepalingen van de Europese EN 50110 zijn opgenomen. De norm bevat de bepalingen voor de elektrische gevaren voor alle personen die aan de elektrische installatie werken en ook voor alle personen die gebruik maken van de elektrische installatie en elektrische werktuigen en handgereedschappen. Deze personen, alsmede hun werkzaamheden, worden in categorieën ingedeeld waarna hun veiligheidsmaatregelen worden vastgesteld. Wij kunnen de cursus NEN 3140 ook in andere talen verzorgen, bijvoorbeeld in het Engels.
.
De huidige versie is aangeduid met NEN 3140:2011+A1:2015.
.
Normen en regels verouderen na verloop van tijd. Zeker in deze tijd van internationalisering. Na het volgen van een cursus bent u (weer) op de hoogte van de huidige regelgeving en de veiligheidsbepalingen omtrent NEN 3140 en zult u dit kunnen toepassen in uw eigen praktijksituatie.
Certificerende instanties kunnen om regelmatige en aantoonbare bijscholing vragen.

Cursusinformatie

Deze cursus duurt 1 dag of 2 dagdelen. Een dagdeel is een morgen, middag of avond. Er kunnen natuurlijk ook combinaties worden gemaakt van morgen/middag (= 1 dag) of van middag/avond.
.
De cursussen kunnen op één van onze locaties worden uitgevoerd. Zie onze agenda voor een totaalbeeld van alle geplande cursussen waar u één of meerder cursisten kan inschrijven. We komen ook graag naar uw bedrijf, daarvoor maken we graag goede werkafspraken en een passende offerte.
.
Wij hebben een mobiel practicum met verrijdbare groepenkasten en schakelkasten. Alle practica passen in een standaard personenlift en behoeven geen bijzondere elektrische aansluiting. De docent brengt ook demonstratiematerialen en meetinstrumenten mee om zodoende theorie en praktijk wat dichter bij elkaar te brengen. De cursus wordt via mooie en duidelijke presentaties gegeven, ondersteund door foto’s en video’s.

.

Lesmateriaal

Iedere cursist ontvangt een syllabus die is afgestemd op het cursusplan en op de tijdens de cursus vertoonde presentaties.

Bewijs van deelname of certificaat

Als de cursist de gehele cursus heeft gevolgd ontvangt hij/zij een bewijs van deelname.
Een certificaat wordt verstrekt na het met gunstig resultaat afleggen van een toets.

Brochures en andere informatie

Voor wie?

Deze cursus is bestemd voor diegenen die werkzaam zijn in de industrie, utiliteit of in de bouw en die te maken hebben met of een grote verantwoordelijk voor de veiligheid van de elektrische arbeidsmiddelen en -installaties, zoals: chef monteurs, projectleiders, elektrotechnisch leidinggevenden.

Afhankelijk van het type elektrische installatie, de werkomgeving en de taakstelling zal ook een goede kennis van NEN 1010 nodig zijn plus een relevante praktijkervaring.

De cursus wordt afgestemd op de doelgroep.

.

Werk- en denkniveau

MBO – HBO (WEB-niveau 3 t/m 5)
Dit is mede afhankelijk van uw eigen opleiding en werkervaring in de elektrotechniek.

Cursusinhoud

Gevaren en risico’s kunnen inschatten bij elektrotechnische werkzaamheden en elektrotechnische handelingen op een veilige manier kunnen uit voeren. De volgende onderwerpen worden onder andere behandeld:

Elektrotechnische gevaren en ongelukken

 • Elektrotechnische gevaren
 • Elektrocutie
 • Kortsluiting
 • Voorkomen van kortsluiting

Elektrotechnische bedrijfsvoering en wetgeving

 • Wetgeving en historie
 • Arbowetgeving
 • De NEN 3140

Veilig werken door deskundig personeel, procedures en persoonlijke beschermingsmiddelen

 • Inleiding
 • Personeel
 • Periodieke instructie
 • Werk- en onderhoudsprocedures
 • Het implementeren van NEN 3140 in de organisatie
 • Het leiding geven aan veilig werken
 • Uitbesteden van werkzaamheden
 • Inspectie van elektrische installaties
 • Keuring van arbeidsmiddelen
 • Het opstellen, uitvoeren en beheren van inspectieplannen
 • Spanningsloos werken
 • Toestemming om met de werkzaamheden te mogen beginnen
 • Werken in de nabijheid van actieve delen
Steeds wordt bij aanvang van een cursus tijdens het voorstellingsrondje bepaald wat wordt behandeld en kunnen de cursisten ook eigen onderwerpen inbrengen.
.
Dit alles wordt ondersteund met presentaties, (eigen) foto’s, (eigen) video’s en eventueel een mobiel practicum.

Prijzen per persoon

 • per cursist: € 425,00

Prijzen onder voorbehoud, exclusief BTW en inclusief een syllabus, lunch, koffie/thee.

Data en inschrijven

Klik op een cursus om één of meerdere personen in te schrijven voor deze ééndaagse cursus.
..

Eindhoven – BCN Eindhoven

Hengelo – Frans op de Bult

Lexmond – Ingenium

Rotterdam – BCN Rotterdam

Zwolle – Mercure Hotel