NEN 1010 Opfriscursus en basiskennis

De cursus NEN 1010 Basiskennis/Opfriscursus is een ééndaagse cursus voor personen die elektrische installaties aanleggen, onderhouden en/of uitbreiden. Zij behoeven deze niet te ontwerpen.
Uiteraard betreft het de laatste versie van de NEN 1010 met eventuele aanvullingen/correcties.
.
Bij het uitvoeren van elektrische installatiewerkzaamheden moet zijn gezorgd voor goed vakmanschap, geleverd door vakkundig personeel, en het gebruik van de juiste materialen.
Voor inspecteurs zijn aparte trainingen.
.
Onderstaand ziet u het standaard aanbod van onze cursussen NEN 1010 die wij bij onze locaties verzorgen maar ook bij u op de zaak. Inschrijven kan daarna per cursus. Nadat u een keuze heeft gemaakt ziet u meer informatie, de cursusdata en de prijzen. Voor bedrijfsinterne trajecten maken we graag een passende offerte.

De NEN 1010 is al jaren de norm voor het aanleggen van veilige elektrische installaties of delen daarvan. Ook uitbreidingen en modificaties aan de elektrische installaties vallen onder de NEN 1010, terwijl de norm ook van belang is tijdens de voor bedrijven verplichte periodieke controle en inspectie van de elektrische installaties.

De norm wordt door Inspectie SZW (Arbeidsinspectie), bedrijven, instellingen, verzekeringsmaatschappijen en wetgever als bindend beschouwd. Het Bouwbesluit en de Arboregeling verwijzen naar de NEN 1010.

De NEN 1010 is in de loop der jaren in diverse edities verschenen: 1940, 1962, 1984, 1988, 1996, 2003/2005, 2007. Met daarbij vaak per editiie nog aanvullingen en/of correcties. De huidige editie is 2015. Bij het onderhouden van een elektrische installatie houdt men rekening met de editie die gold bij de aanleg van de elektrische installatie. Voor een nieuwe installatie geldt de huidige norm.

Cursusinformatie

Normen en regels verouderen na verloop van tijd. Zeker in deze tijd van internationalisering. Na het volgen van een cursus bent u (weer) op de hoogte van de huidige regelgeving en de veiligheidsbepalingen omtrent NEN 1010 en NPR 5310 en zult u dit kunnen toepassen in uw eigen praktijksituatie.
Certificerende instanties kunnen om regelmatige en aantoonbare bijscholing vragen.
Ook als u werkt volgens de BeoordelingsRichtLijn BRL 6001 zult u de normen moeten kunnen hanteren en interpreteren.
.

Cursus

Deze duurt standaard 1 dag of 2 dagdelen. Een dagdeel is een morgen, middag of avond. Er kunnen natuurlijk ook combinaties worden gemaakt van morgen/middag (= 1 dag) of van middag/avond.
De docent brengt ook demonstratiematerialen en meetinstrumenten mee om zodoende theorie en praktijk wat dichter bij elkaar te brengen. de cursus wordt via mooie en duidelijke presentaties gegeven, ondersteund door foto’s en video’s.
We kunnen de cursus desgewenst combineren met een training voor uw installatietester en hebben daarvoor een aantal demoboards waar de metingen op kunnen geoefend.
.

Lesmateriaal

Iedere cursist ontvangt een syllabus die is afgestemd op de tijdens de cursus vertoonde presentaties. In deze syllabus zijn ook foto’s en/of inspectieschema’s opgenomen. Een cursist behoeft niet persé over eigen normen te beschikken, voor ontwerpers of inspecteurs is dit wèl aanbevolen.
.

Bewijs van deelname of certificaat

Als de cursist de gehele cursus heeft gevolgd ontvangt hij/zij een bewijs van deelname.
Een certificaat wordt verstrekt na het met gunstig resultaat afleggen van een toets. Deze worden meestal aan het eind van het laatste dagdeel afgenomen en bestaan uit zo’n 20 à 30 meerkeuzevragen die op het scherm worden geprojecteerd. De docent leest de vragen vaak hardop mee zodat ook personen die dyslectisch zijn of taalproblemen hebben. De cursist krijgt een antwoordblad en kruist daarop zijn/haar antwoorden aan.

Voor wie?

De cursussen zijn bestemd voor diegenen die werkzaam zijn in de industrie, utiliteit of in de bouw en die te maken hebben met of verantwoordelijk zijn voor elektrische installaties, zoals: elektromonteurs, onderhoudsmedewerkers, gebouwbeheerders, (bouwkundig) opzichters. Zij behoeven deze installaties niet te kunnen ontwerpen.
 .

Werk- en denkniveau

VBO – MBO – HBO (WEB-niveau 1 t/m 5)
Klik hier voor meer info over de WEB-niveau’s.
Dit is mede afhankelijk van het soort cursus en uw eigen werkervaring in de elektrische installatietechniek.

Cursusinhoud

Allereerst wordt gestart met het toepassingsgebied en de uitgangspunten van de NEN 1010 en de NPR 5310.

Hoofdonderwerpen

 • Introductie NEN 1010 en wijzigingen t.o.v. de vorige editie;
 • Fundamentele uitgangspunten;
 • Stroomstelsels;
 • Stroomketens;
 • Bescherming tegen elektrische schok;
 • Aanrakingsgevaar en aardingsvoorziening;
 • Aardingsvoorzieningen;
 • Toepassen van aardlekbeveiliging;
 • Elektrische verbindingen;
 • Schakelen en scheiden;
 • Schakel- en verdeelinrichtingen;
 • Ruimten met een bad of een douche;
 • Fotovoltaïsche (PV) voedingssystemen.

Klik hier voor een gedetailleerde inhoudsopgave.

Steeds wordt bij aanvang van een cursus tijdens het voorstellingsrondje bepaald wat wordt behandeld en kunnen de cursisten ook eigen onderwerpen inbrengen.

.
Dit alles wordt ondersteund met presentaties, (eigen) foto’s, (eigen) video’s en eventueel een mobiel practicum.

Prijzen per persoon

 • 1 cursist: € 295,00
 • 2 t/m 3 cursisten: € 285,00
 • 4 t/m 5 cursisten: € 275,00
 • 6 en meer cursisten: € 265,00

Prijzen onder voorbehoud, exclusief BTW en inclusief een syllabus, lunch, koffie/thee.

Data en inschrijven

Klik op een cursus om één of meerdere personen in te schrijven voor deze ééndaagse cursus.
..