Schakelcursus elektrotechniek

Deze cursus is bedoeld als een cursus Elektrotechniek voor niet-elektrotechnici zoals mechanisch of anders opgeleide personen die storingen moeten verhelpen in gebouwen en machines.

Op dit moment doen wij deze cursus vooral bij intern bij bedrijven en instellingen. Bij voldoende belangstelling zullen wij ook cursussen voor open inschrijving(en) bij onze locaties starten.

Inleiding

In de industrie wordt van steeds meer medewerkers gevraagd dat zij over een basiskennis elektrotechniek bezitten. Zo kan een bedieningsvakman tevens zogenaamde “eerstelijn-storingen” oplossen. Dit zijn vaak de eenvoudige storingen.
Iedere cursus kan geheel op uw eigen behoefte worden aangepast en worden aangevuld met praktijkopdrachten, bijvoorbeeld metingen en storing zoeken in uw eigen werkomgeving.
.
Wij hebben een mobiel practicum met verrijdbare groepenkasten en schakelkasten. Alle practica passen in een standaard personenlift en behoeven geen bijzondere elektrische aansluiting. De docent brengt ook demonstratiematerialen en meetinstrumenten mee om zodoende theorie en praktijk wat dichter bij elkaar te brengen. De cursus wordt via mooie en duidelijke presentaties gegeven, ondersteund door foto’s en video’s
.
Klik hier voor een fotocollage van deze cursus.

Cursusinformatie

Een cursus bestaat uit één of meerdere dagdelen. Een dagdeel is een morgen, middag of avond. Er kunnen natuurlijk ook combinaties worden gemaakt van morgen/middag (= 1 dag) of van middag/avond.
.
Vaak wordt de cursus uitgevoerd in bijvoorbeeld 3, 4 of 5 dagen, afhankelijk van de inhoud en de doelgroep. Maar dat kunnen ook een aantal avonden of zaterdagen zijn.

We komen ook graag naar uw bedrijf, daarvoor maken we graag goede werkafspraken en een passende offerte.

.

Lesmateriaal

Iedere cursist ontvangt een syllabus die is afgestemd op het cursusplan en op de tijdens de cursus vertoonde presentaties.

 

Bewijs van deelname of certificaat

Als de cursist de gehele cursus heeft gevolgd ontvangt hij/zij een bewijs van deelname.
Een certificaat wordt verstrekt na het met gunstig resultaat afleggen van een toets.

 

Brochures en andere informatie

Zie onze pagina Documenten.

Voor wie?

De cursussen zijn bestemd voor diegenen die werkzaam zijn in de industrie, utiliteit of in de bouw en reparaties moeten uitvoeren of eerstelijn storingen moeten oplossen.

Ook voor personen die eenvoudige installatiewerkzaamheden uitvoeren kan dit een goede cursus zijn, eventueel aangevuld met NEN 1010 en/of NEN 3140.

De cursus wordt vooraf afgestemd op de doelgroep. Eventueel wordt daarvoor  door ons een bezoek aan uw bedrijf afgelegd.

.

Werk- en denkniveau

VBO – MBO – HBO (WEB-niveau 1 t/m 5)
Dit is mede afhankelijk van het soort cursus en uw eigen werkervaring.

Cursusinhoud

Onderstaande onderwerpen kunnen natuurlijk qua diepgang en keuzen worden aangepast, bijvoorbeeld voor een opfriscursus of maatwerk.
.
Hoofdonderwerpen:
 • Symbolen, veelvouden, tabellen en formules;
 • Elektriciteit: principe, spanning, stroom, weerstand, geleiders en isolatoren;
 • Weerstand: indeling, kleurcodes, E-reeks, Wet van Ohm, kerndoorsnede van een geleider, soortelijke weerstand, spanningsverliezen;
 • Arbeid, vermogen, rendement, SI-stelsel, kWh-meter;
 • Schakelen: serie, parallel, gemengd;
 • Gelijkspanning en wisselspanning: effectieve-, maximale- en gemiddelde waarde;
 • Driefasen of krachtstroom: opwekken, sterschakeling, driehoekschakeling;
 • Aansluiten van motoren;
 • Actief schakelen: weerstanden, spoelen, condensatoren;
 • Transformatoren;
 • Elektrische meetinstrumenten: voltmeter en duspol, ampèremeter en stroomtang, ohmmeter, True-RMS:
 • Beveiligingen: overbelasting, korstsluiting, smeltpatroon, installatieautomaat, aardlekbeveiliging, thermische beveiliging;
 • Relaisschakelingen: besturings- en motorschakelingen, zoals in-uit met overneemcontact, omkeerschakeling, sterdriehoek;
 • Gestructureerd storing zoeken: methoden, oorzaken en gevolgen, opheffen van storingen;
 • Elektrische installatie: groepenkast, kleuren van draden en aders, schakelingen in lichtinstallaties;
 • Perilex-systeem voor de aansluiting van kooktoestellen.

Klik hier voor de volledige inhoudsopgave van het cursusboek.

Steeds wordt bij aanvang van een cursus tijdens het voorstellingsrondje bepaald wat wordt behandeld en kunnen de cursisten ook eigen onderwerpen inbrengen.

Dit alles wordt ondersteund met presentaties, (eigen) foto’s, (eigen) video’s en eventueel een mobiel practicum.

Prijzen

Op dit moment wordt deze cursus als incompany traject aangeboden en maken wij graag een passende offerte. Neem daarvoor contact met ons op.

Direct bellen kan natuurlijk ook.

Data en inschrijven

Op dit moment wordt deze cursus als incompany traject aangeboden en maken wij graag een passende offerte. Neem daarvoor contact met ons op.

Direct bellen kan natuurlijk ook.