Ontwikkelingen rond de cursussen NEN 3140 en onze gebruikerstrainingen

De NEN 3140 in zijn huidige vorm is er nu ruim een generatie en de laatste 20 jaar hebben vele elektrotechnici, productiemedewerkers, onderhoudsmonteurs en dergelijke al minimaal één keer een eendaagse of tweedaagse cursus gevolgd.

Deze cursussen waren meestal theoretisch in een cursusruimte. Al dan niet ondersteund met vele foto’s, video’s en demomaterialen. Dus wordt het tijd om weer eens te overwegen welke nieuwe/andere stappen we kunnen zetten om de cursussen NEN 3140 voor de vaak praktijkgerichte cursisten zinvol en aantrekkelijk te houden

We overwegen, naast de bestaande uitvoeringsvormen, een aantal nieuwe opties:

 1. ELearning.
  Een volledige (herhalings)cursus via een interactieve applicatie via internet. Hierdoor kan men de cursus volgen wanneer men dat zelf wenst en op iedere plaats met een internetverbinding.
  Deze cursus kan worden afgesloten met een onafhankelijk theorie-examen bij het geregistreerd examenbureau PBNA.
 2. ELearning in combinatie met een (verkorte) cursus in een cursusruimte.
  Dit wordt vaak “ Blending” genoemd: een mix tussen zelfstudie achter een PC/notebook/tablet en een ontmoeting met de docent die zich dan op de hoofdlijnen kan beperken, praktijkhandelingen kan toevoegen en eventueel een toets kan afnemen.
 3. Een tot op heden vaak gangbare cursus in een cursusruimte of bij u op bedrijf, maar dan aangevuld met praktijkopdrachten op een mobiel practicum.
  Dat practicum wordt vervoerd in een gesloten aanhangwagen en bestaat uit een aantal wagentjes waarop besturingskasten, groepenkasten, schakelkasten zijn aangebracht. In de kasten kunnen zich bevinden: smeltpatronen in diverse houders, mespatronen, ‘klapscheider’, aardlekschakelaars, relais, thermische beveiligingen, schakelmateriaal, etc. De practicumwagentjes passen in een normale personenlift en er is vaak geen ‘zware’ driefasenaansluiting voor nodig.
 4. Een cursus zoals bij het vorige punt, maar dan aangevuld met een theoretisch onafhankelijk examen of bijvoorbeeld een STIPEL-examen met een theoriedeel en een praktijkdeel.
 5. Een mix van alle bovenstaande opties naar keuze.

Aan het E-learningsysteem wordt hard gewerkt, dit zal naar verwachting in januari 2014 operationeel zijn. Dan kan de cursist ook desgewenst aanvullend een examen afleggen bij PBNA, ongeveer zoals bij VCA. De examinator kan ook naar uw bedrijf/instelling komen.

Ook hier horen we graag uw mening over!

Zie verder ons foto-album.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *