Dé specialist in normen en testers

Telefoon0183 – 60 05 20
Vakkundig meten = zeker weten

Handboek NEN 3140

Dit handboek geeft zeer beknopt een inzicht in de meest belangrijke bepalingen van de NEN 3140 en is bedoeld als naslagwerk voor degenen die eerder een cursus NEN 3140 hebben gevolgd.

© Smit Opleidingen & Trainingen

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Smit Opleidingen & Trainingen.